Νέα Γραφεία Sabre

Χρήστης: Sabre ΕΛΛΑΣ A.E.
Περιγραφή: Ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση νέων γραφείων (οικοδομικών και ΗΜ) σε κτήριο επί της Λ. Κηφισίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, Χαλάνδρι

Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2015- Μάιος 2015

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή