Γραφεία PwC

Χρήστης: PricewaterhouseCoopers
Περιγραφή: Εσωτερική διαμόρφωση χώρων νέου κτιρίου γραφείων διοίκησης της εταιρίας PwC
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 268, Αθήνα
Επιφάνεια: 2.000 τ.μ.
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2014-Μάρτιος 2015

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή