Διατηρητέο Κτίριο Πρεσβείας

Χρήστης: Πρεσβεία Ξένης Χώρας
Περιγραφή: Ανακαίνιση του κτιρίου Πρεσβείας στην Αθήνα
Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β' 11, Αθήνα
Επιφάνεια: 1.300 τ.μ.
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος 2013

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή