ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.

Χρήστης: Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός (ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.)
Περιγραφή: Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων και φαρμακαποθήκης ΠΕΙΦΑΣΥΝ, στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής
Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννη Ρέντη 98, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αττική
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2016 - Οκτώβριος 2017

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή