ΑΙΑ Κυλιόμενες κλίμακες

Χρήστης: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Περιγραφή: Εργασίες αναβάθμισης και διευκόλυνσης πρόσβασης στο κεντρικό κτίριο αφίξεων, μέσω ενίσχυσης των υπαρχόντων και εγκατάστασης νέων κυλιόμενων κλιμάκων
Διεύθυνση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Main Terminal Building) - Σπάτα
Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2016- Ιανουάριος 2017

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή