ΑΙΑ Κτίριο Αφίξεων

Χρήστης: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Περιγραφή: Νέες κατασκευές και διαρρυθμίσεις στο κεντρικό κτίριο αφίξεων (Intra Schengen) και στον ελεγχόμενο χώρο του Αερολιμένα.
Διεύθυνση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Main Terminal Building), Σπάτα, Αττική
Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2016- Ιανουάριος 2017

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή