Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Χρήστης: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.)
Περιγραφή: Δημιουργία σύγχρονου κέντρου δεδομένων - Data Center
Διεύθυνση: Λυκούργου 10, Αθήνα
Επιφάνεια: 464 τ.μ.
Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2015- Δεκέμβριος 2015

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή