Γραφεία και Finger της DHL

Χρήστης: DHL Express Hellas A.E.
Περιγραφή: Ανακαίνιση χώρου γραφείων Ισογείου-Α ορόφου και κατασκευή νέου κτιρίου φορτοεκφόρτωσης (Finger) για την μελλοντική εγκατάσταση και λειτουργία ταινιoδρόμου.
Διεύθυνση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Εμπορεύματα - Κτίριο 15b) - Σπάτα
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2015- Ιανουάριος 2016

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή