Κατάστημα Γενικής Τράπεζας

Χρήστης: Γενική Τράπεζα
Περιγραφή: Εργασίες αρμοκοπής θησαυροφυλακίου και παράδοσης του καταστήματος Πειραιά Β'
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 59, Πειραιάς
Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2014- Δεκέμβριος

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή