Γραφεία ΕΛΠΕ

Χρήστης: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Περιγραφή: Αναδιάταξη Γραφείων- Χωροθέτηση Τμημάτων και Ανθρωπίνου Δυναμικού για τα κτήρια εταιρειών του Ομίλου "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε."
Διεύθυνση: Xειμάρας 8Α και Γραβιάς 4Α, Αθήνα
Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2014- Δεκέμβριος 2014

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή