Μέγαρο Τ.Τ. (EFG)

Χρήστης: EFG Eurobank
Περιγραφή: Διασκευή πρώην Κεντρικού Μεγάρου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε κτίριο Υπηρεσιών Eurobank
Διεύθυνση: Πεσμαζόγλου 2-4, Αθήνα
Επιφάνεια: 6.000 τ.μ.
Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2014-Σεπτέμβριος 2014

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή