Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων - Δ.Ο.Μ.

Χρήστης: Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)
Περιγραφή: Κατασκευή κέντρου φιλοξενιάς στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Διεύθυνση: Αλεξάνδρεια, Ημαθίας
Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2017- Ιανουάριος 2018

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή