Γραφεία Διοίκησης Citibank

Χρήστης: Citibank Α.Ε.
Περιγραφή: Εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων γραφείων διοίκησης
Διεύθυνση: Όθωνος 8, Αθήνα
Επιφάνεια: 700 τ.μ.
Περίοδος εκτέλεσης: Αύγουστος 2013- Οκτώβριος 2013

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή