Αποθήκες DHL

Χρήστης: DHL Express Hellas A.E.
Περιγραφή: Ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση των κεντρικών αποθηκών και του περιβάλλοντος χώρου. Κατασκευή νεας εγκατάστασης ταινιοδρόμου και διαχείρισης εμπορευμάτων.
Διεύθυνση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Εμπορεύματα - Κτίριο 15b) - Σπάτα
Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2015- Ιανουάριος 2016

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή