ΑΙΑ - κτίριο Β12

Χρήστης: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Περιγραφή: Κατασκευή νέου κτιρίου Β12 κέντρο εκπαίδευσης, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνων  Αττική
Διεύθυνση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών - Σπάτα, Αττική
Περίοδος εκτέλεσης: Μάρτιος 2018 - Μάιος 2018

 

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή